култиватор

Култиваторите като основен инвентар за качествена обработка на почвата

07.04.2021 pomDrnetpo 0

Обработките, които задължително се спазват при прилагане на добри земеделски практики включват не една задача. Култивирането е сред главните и приоритетни такива, на които земеделските […]