интелектуана собственост

Полезна информация за собствениците и притежателите на авторско право

28.03.2024 pomDrnetpo 0

През последните години все по-често се повдига в медийното пространство темата за авторските права. Но какво всъщност означава „Авторско право“ и защо е препоръчително притежателите […]