Култиваторите като основен инвентар за качествена обработка на почвата

култиватор

Обработките, които задължително се спазват при прилагане на добри земеделски практики включват не една задача. Култивирането е сред главните и приоритетни такива, на които земеделските стопани разчитат за да подсигурят подобряване на почвата. Именно добре обработения земен пласт гарантира плодородие, благоприятни условия за развитието на културите, които предстои да бъдат засети. Избирането на култиватори е въпрос на правилна преценка от страна на фермерите. С оглед на това, че култивирането засяга много на вид операции е решаващо да се инвестира в такъв прикачен инвентар, който да може да осигури ефективност по всяко едно направление.

Роля на култиваторите в селското стопанство

Ще ви запознаем с някои от главните задачи, които земеделските стопани постигат именно с помощта на култиваторите. Оказва се, че напоследък те се определят като един от най-важните видове прикачен инвентар, на които се разчита за да бъде оптимизиран процеса на обработка и да бъдат спестени разходи за гориво и труд.Земеделска Техника

Главните функции на култиваторите са:

 • Изравняват земния слой след дисковане или оран;
 • Подобряване структурата на почвата;
 • Подобряване на условията преди засаждане;
 • Равномерно разпределение на торовете и препаратите за защита от плевели и вредители;
 • Изрязване и унищожаване на превелите, които отнемат ценни хранителни вещества от почвата;
 • Разрохкване и наситняване на горния пласт на почвата.

За да се постигнат оптимални резултати стопаните избират такива култиватори, които са адаптивни към условията на земеделските площи. Всеки инвентар разполага с определен капацитет и е приложим при конкретни условия, което на практика е важно при вземане на решение за инвестиране в култиватор.

Култиваторите мога да бъдат класифицирани в няколко типа:

 • Огърляч или още известен като браздител;
 • За слята предсеитбена обработка;
 • За трайни насаждения;
 • За лавандула;
 • Култиватор подпомагат процесите на наторяване.

Стопаните са основателно педантични и разумни при подбора на добър култиватор, тъй като на него възлагат главната грижа за поддържане на плодородието на земния слой.