Обща характеристика на съвременните бетонови смеси

бетонови смеси

От дълго време насам бетоновите смеси не са типичните класически модели строителни смеси ,които се влагат в производството на сгради и съоръжения. Ако основните три компонента са били в основата на класическия вариант то днес високотехнологичния бетон далеч нахвърля очакванията ни по отношение на неговата приложимост в строителния сектор. Днес минимума от компоненти, които се използват в създаването на здравата и качествена бетонова смес са шест, но това не означава, че в зависимост от това каква е приложимостта в строителството не се добавят и специфични  подобрители. Дали обаче има универсална рецепта за бетон и само здравината ли следва да бъде гарантирана от производителите на тези строителни смеси? Няма как да се унифицира този продукт, тъй като в зависимост от детайлите в строителството, за които се прилага материала е за различна устойчивост на опън и разрушаване. Има например елементи, при които за да се избегне трошливостта се използват метални армировки. За стълбища и по-малки строителни решения такива не се използват.бетон

Бетон се предлага на различни цени и реално стойността му зависи изцяло от това какви са допълнителните съставки, които гарантират качеството на неговия състав. Обикновено строителните предприемачи поръчват конкретен вид бетонова смес, която всъщност е напълно адаптивна и отговаряща на изискванията на климатичните промени. Адаптивността и устойчивостта на материала наистина са от съществено значение за безпроблемното дългогодишно експлоатиране на съответната сграда  или друг строителен обект, в който се влага бетона.

Днес производството на бетон е контролиран процес на много високо ниво. За да се отговори максимално на критериите на клиентите фирмите в сектора се стремят за 100 % удовлетвореност. Това е и причината да се правят непрекъснати експертизи от независими лаборатории, които да гарантират и висококачествен продукт. Ежедневния мониторинг на влаганите смеси като количество и качество, както и изпитване на пластовете положен бетон са част от процеса осигуряващ на строителните предприемачи много високо ниво на здравина и устойчивост.