Защо смяната на щрангове е услуга, която се поверява на опитни водопроводчици?

тръби

При смяната на щранговете в една водопроводна система има редица обстоятелства, които стопаните на имота трябва да вземат под внимание, защото тук става дума за специфични ремонти, които е необходимо да се възложат само и единствено на експерти с опит. Защо този тип услуги е сред най-трудоемките, а стойността им е висока? Останете с днешната ни тема за да разберете какви са основните принципи и идеи за инвестирането в екип, който е в състояние кардинално, сигурно и гарантирано да реши проблемите ви.  За да се възползвате от качествена ВиК услуга – щрангове смяна е определящо да бъдете абсолютно наясно с всички онези аспекти и правила, които професионалистите прилагат при изпълнение на поставените им задачи.

Какво е водопроводен щранг?

Много от стопаните на един имот не са наясно точно какво представляват щранговете, какво е видовото им разнообразие и каква е тяхната роля. Затова преди да упоменем какви са именно условията за извършването на ремонти по тези водопроводни компоненти ще ви занимаем с това какво именно представляват и защо се категоризират като едни от най-основните, ключови и важни за изпълнение ремонти.

Системата, по която се придвижва водата за да достигне до съответните обекти е изградена от тръби. Главните са именно щранговете, които се състоят от такива за:

 • Студена;
 • Топла;
 • Циркулационна тръба.

От своя страна видовете щрангове се делят на хоризонтални и вертикални. Тези, които са тип хоризонтални са основни и обикновено са разположени в най-ниската част на сградите (мазета, приземни етажи, подземни гаражи). Вертикалните са тези, които се характеризират с това, че осъществяват връзката на основната ВиК системата в сградата с тази на отделните жилища. Реално по тях се изкачва водата за да достигне до дома ви.

Накратко днес ще ги говорим за услуга, която е изключително важна за поддръжката на основните елементи на водопроводната система в една сграда.

Етапи, през които преминава подмяната на щрангове

стари тръбиРемонта на този тип елементи както вече споменахме е особено сложен, трудоемък отговорен. Причините да бъде дефиниран като такъв е свързан преди всичко с факта, че тръбите не са видими и са позиционирани зад стени и зидове, облицовки, тавани, други настилки. А това определено затруднява достъпа до тях.

Добре е да сте запознати с това, което предстои да бъде извършено по отношение на заниманията и ангажиментите, които са определящи за провеждането на ремонта и смяната на щранговете. Базовите етапи, през които преминава услугата се отнасят до:

 • Обследване на дефектите;
 • Констатиране на проблемите и издаване на предписание за провеждане на ремонтна дейност;
 • Спиране на водоподаването преди стартиране на дейностите;
 • Демонтиране на старите, повредени тръби;
 • Инсталиране на пролипропиренови с гаранция поне 20 години, отговарящи на стандартите за преминаване на топла или студена вода;
 • Поставяне на топлоизолация;
 • Укрепване на тръбите;
 • Отстраняване и почистване на старите елементи;
 • Подновяване на крановете и връзките между елементите от ВиК системата;
 • Извършване на тестове, доказващи качественото изпълнение;
 • Издаване на гаранции.

Определено тази последователност е редно да се спази, тъй като на практика това е вашата гаранция за естетичност, ефективност, удобство и удовлетворение, които са определящи за ползването на водния ресурс.

Как да наемете професионалисти?

Винаги при такива важни и отговорни ремонти ви съветваме да се ръководите от опита, компетентността и способностите на водопроводчиците. При търсене през различни мрежи това, което може да ви бъде някакъв ориентир са именно онези детайли, които са определящи за това да се подобрят условията и да се установят правилните стандарти за извършване на коректни ремонтни дейности.

Практиката сочи, че благоприятни резултати са гарантирани при използването на услуги от фирми, които:

 • Специализирани са в ремонта и смяната на рангове;
 • Гарантират качеството на услугата;
 • Не правят компромиси със спазването на етапите;
 • Използват утвърдени материали за смяна и други.

Важно е как функционират щранговете и дали са изправни, защото преди всичко те са гръбнака на системата и от тях зависи качеството на водата, която се използва в ежедневието.