застрахователна компания

Има ли значение коя застрахователна компания ще изберем при сключване на задължителни или доброволни застраховки?

25.09.2019 pomDrnetpo 0

Практиката показва, че все повече българи започват да изграждат една правилна застрахователна култура. Това ще рече, че не само задължителните застраховки, които се сключват са […]