Важна ли е цената, когато избирате школа за шофьорски курс категория Д?

категория Д

Пътните превози са една от транспортните услуги, които винаги ще са обект на развитие. Интересът към тази професия е напълно оправдан, тъй като междуградските и градските превози са най-масовите и достъпни методи за предвижване.  Поради това и курсовете за шофьори за автобуси и микробуси са едни от най-търсените в сектора. Фактите обаче показват, че не са много автошколите, които разполагат с наистина качествен ресурс за провеждане на такова обучение. освен, че автопарка им трябва да е съобразен с нивото на шофьорския курс, то периодично е задължително тай да бъде обновяван, тъй като новостите и технологиите при производителите на такава пътно-транспортна машина непрекъснато подлежи на развитие. Това пък е една голяма инвестиция за автошколите, които за да поддържат своето реноме и имидж в сектора трябва да се стремят да дават най-доброто качество като обучение и умение на своите курсисти.цени категория Д

За да запишете курс от категория Д е важно да отговаряте на определени критерии. Тази шофьорска категория се счита за по-високо ниво. Тя може да се премине единствено  и само ако имате поне една година стаж като водач на тежкотоварен автомобил. Освен това тук е важно и възрастовото ограничение, което е за навършени 24 години. Друг съществен критерий е наличието на валидно удостоверение за психотест. На този курс се гледа като на досадно и излишно обучение или тест, но всъщност неговата значимост е определяща за отговорността, която водачите на пътни транспортни средства носят за лицата, които транспортират в автобусите.  Затова и критериите за категория Д са толкова високи, а де не забравяме също така, че и цената тук е също една идея по-висока от тази за останалите шофьорски курсове. Както много пъти сме подчертавали, ако търсите изгоден и качествен курс то имайте предвид, че за категория д цена няма да можете да намерите твърде ниска и тя наистина да отговаря на високото качество на услугата. Тъй като са безспорно много разходите по поддръжка на автобусния автопарк за провеждането на шофьорските курсове е логично цената на обучението да се сформира на база на разходи и естествено печалба. А уважаващите се автошколи едва ли биха си позволили да уронят репутацията си с предлагането на курсове, които не предлагат достатъчно за да подготвят качествени кадри. А несъмнено спазването на законовите хорариуми по теория и практика са задължителни за да могат курсистите да получат адекватно и сигурно предаване на информацията и спецификата, свързани с този шофьорски курс.може би отстъпка в цената на курса можете да получите ако сте ползвали други услуги на автошколата, като например сте получили шофьорска книжка В и С именно след проведено обучение в същата организация. Тогава като лоялен клиент можете да получите малка отстъпка в цената и ако е непосилно да поемете еднократно плащането за обучението то една от приемливите опции е да получите възможност да го направите на две или три вноски в зависимост от продължителността на курса и договорките ви с автошколата.

Правила за провеждане на шофьорски курс категория D. Това,което прави впечатление е, че като хорариум часовете за този курс не са много, но цената му е прилично висока. Това както казахме се дължи на факта, че разходите по провеждането на обучението никак не са малко поради естеството на превозното средство. Категория Д дава право на шофьорите да извършват пътни превози като броя на пътниците надвишава 16 места, като в тях не е включено това за водача на автобуса. Теоретичния материал е само шест часа, но като се има предвид, че водачите трябва според законодателните изисквания да имат на първо място категория В и след това С се предполага, че са добре запознати със Закона за движение по пътищата, както и неговото прилагане. Затова тук теоретичния материал е в рамките на 6 часа, в които курсистите се запознават с основните елементи на автобуса като превозно средство и неговите специфики. Върху изучения и предаден от инструктора материал се провежда изпит, който се състои от петнадесет въпроса. Минимума грешни точки, които се допускат за да преминете успешно теорията са 4. Така, че трябва наистина доста прецизно да се подготвите за този изпит, тъй като ако не успеете да получите нужния брой точки ще се наложи да се явите повторно. След като сте получили отговор ДА от теста по теория следва практическото обучение за категория Д. Тук е съществената част от шофьорския кур, който дава на курсистите възможност да усвоят тънкостите и уменията не само да управляват превозното средство, но и да отговарят за пътниците в него. Несъмнено факта, че живота и здравето на толкова хора са ваша отговорност е предпоставка за това да сте максимално ангажирани с това обучение и да приемете сериозно всички указания на инструктора, който шофьори на автобусиводи практическия модул. Маневри, паркиране, така, че да не нараните возещите се в автобуса се изучават именно в този модул. Сами виждате, че няма как такава отговорна професия и нейното придобиване да бъде на ниска цена. Все пак високата отговорност, която тепърва ще носите като шофьор на автобус предполага да получите най-качественото и адекватно обучение. затова инвестирайте правилно и не гледайте цената, тъй като тя е само средство за постигането на вашите цели. Курсовете категория Д са шанс за професионално развитие и наистина могат да се превърнат в доходоносна професия. Може би някоя от автошклите, които са лицензирани да предлагат такива курсове биха могли да ви предложат по-ниска цена, но имайте предвид, е това ще рефлектира на вашата компетентна и професионална подготовка. А когато липсва основното и базата в едно обучение то трябва да разчитате единствено на това да натрупате опит, който да ви даде увереност и самочувствие.

Потърсете автошколи с опит. Такива, които са доказали, че могат да произвеждат кадри, на които като пътници бихте се доверили. Това е гаранция, че хората, които ще возите в автобуса управляван от вас ще са спокойни в това, че ще им гарантирате безопасно и сигурно предвижване до работното място или друга по-далечна дестинация. А цената, да тя е важна, но не винаги е критерий за това, че трябва да изберете по-евтиния вариант за сметка на това да бъдете обучени като истински професионалисти.