Защо фермерите се нуждаят от качествени и здрави плугове?

здрав плуг

Прави впечатление, че последното десетилетие показа, че земеделския сектор е особено важна единица за българската икономика. Не случайно се направиха много инвестиции, с които се подобри ресурса за обработки, като по този начин се постига ефективност и висока рентабилност. Като се има предвид, че в магазините трудно попадам на качествена храна, то определено  не са малко хората, които се върнаха към собственото производство на плодове и зеленчуци, както и храни от животински характер. Като бързо развиващ се сектор обаче земеделието се оказа и доста атрактивно за инвестиции, тъй като при производството на зърнено-житни култури, трайни насаждения и други е основен източник на хранителни суровини. Добрите добиви обаче не се появяват от само себе си. Те изискват неуморен труд, креативност и умения. Затова машините и инвентара са тези, които спомагат за ефективната работа на фермерите и това да предложат на пазара наистина добра и качествена продукция.плугове

Няма земеделско стопанство, което да не разполага с поне един модел плуг. Плуговете са прикачен инвентар, който от години намира широко приложение в земеделския бранш, но с развитието на технологиите и подобряването им като съоръжение, те действително се превръщат в безценен помощник, който извършва качествени и надеждни агрогтехнически обработки. В зависимост от вида на отглежданите култури, както и параметрите на полетата плуговете, които избират стопаните могат да бъдат различни като модели и видове. Най-често срещаните са обръщателните плугове, с които третирането на почвата е максимално улеснено и качествено. Дълбоката оран в едно поле е задължителен елемент и с обръщателните плугове, които се отличават със здравина и мощ много лесно се постигат желаните резултати.

Съвременните предложения за плугове от MASS.bg са насочени към варианти с пружини. Така при каменисти терени, остатъци от дървета и по –дебели клони няма опасност плуга да се счупи или да се наруши неговата обичайна работа.осите на плуговете са изключително здрави и могат да поемат високото натоварване, на което ги подлагате. Затова ако се нуждаете от нов и иновативен плуг първо проверете при   MASS. Ефективното земеделие се поддържа с правилната техника. А какво е едно стопанство без плуг за дълбока оран, култиватор за разрохкване на почвата или брани за размесване на всякакви растителни остатъци. Комбинирайте правилните машини и съоръжения за да подобрите състоянието на почвения слой, а от там и качеството на продукцията. Трайни насаждения, зърнено-житни, етерично – маслени и други – всички тези култури изискват използването плугове и машини, с които да бъдат извършени надеждни и подходящи обработки. Навесни, конвенционални, овощарски, олекотени – това са само част от плуговете, които ще откриете на сайта на mass.bg.