Има ли значение коя застрахователна компания ще изберем при сключване на задължителни или доброволни застраховки?

застрахователна компания

Практиката показва, че все повече българи започват да изграждат една правилна застрахователна култура. Това ще рече, че не само задължителните застраховки, които се сключват са приоритет, но и такива, които имат възможността да направят живота ни много по-лесен и финансово осигурен, когато изпаднем във влошена ситуация – заболяване, нужда от домашен ремонт, щета по семейния автомобил и други. Застрахователните компании, които упражняват дейност на територията на страната никак не са малко и това до известна степен действа объркващо на не малко хора, търсещи доверена и сигурна такава, в която да сключат желаната полица. Решението, което трябва да вземете наистина е трудно, но то следва да бъде напълно обосновано и гарантиращо правата ви като клиенти. Ето защо доверете имуществото и живота си на застрахователна компания Bulstrad – над 55 години опит в застраховането са достатъчен мотив хиляди българи да избират опитна и с утвърдени позиции на пазара фирма.застраховки

А застрахователна компания Булстрад не е случаен играч в застрахователния бизнес. Позициите, които има фирмата се дължат на многообразието от застраховки, които се предлагат както и това, че клиентите винаги могат да разчитат на компетентна и гарантирана помощ при възникване на застрахователно събитие. А това е най-важно, когато човек попадне в пътен  инцидент или живота и здравето му застрашени по някакъв начин. Сключването на задължителна или доброволна застраховка  е превенция, която всеки потребител трябва да осъзнае и да приложи така, че действително да се извлекат най-много ползи от нея.

В каталога от предложения на застрахователна компания Булстрад ще изброим едни от най-популярните видове застраховане. Това са Гражданска отговорност, Имуществено застраховане, Застраховки на лицата при пътуване, Каско стандарт за моторните превозни средства, Живот и много други. Всяка една застраховка си има своите преимущества, които срещу минимална застрахователна премия дава на клиентите възможност да посрещнат по-сериозни финансови потребности в труден за тях момент. Именно поради това през последните години се наблюдава и ръст на сключените в застрахователна компания Булстрад полици, които касая защита на нашата собственост. За българина дома е всичко и именно поради това е важно той да бъде защитен по най-адекватния начин от природни бедствия както и злоумишлени действия от трети лица. Bulstrad предлага наистина изключително добри условия, с които и вие можете да бъдете напълно спокойни, че при възникване на застрахователно  събитие то съобразно рисковете, които са предвидени в полицата ще можете да получите пълна подкрепа и възстановяване на загубите. За вашия бизнес, за сигурността и спокойствието на Вашето семейство до вас винаги може да стои доверен партньор – застрахователна компания Bulstrad.