Кои са най-съществените преимущества на термопомпите

термопомпа

Най-масово използвания начин за отопление и охлаждане на един имот е с помощта на климатик. Но за да спестите от сметките за ток е необходимо да инвестирате в такъв уред, който е икономичен и наистина може да ви осигури повече ефективност и ниски енергийни разходи. През последните години доста потребители се възползваха от инвестиция в термопомпи като аналог на хиперинвенторните климатици, но в пъти по-икономичен и високоефективен. Кои са отличителните характеристики на термопомпите и защо са по-добри от други уреди за отопление и охлаждане предстои да ви разкажем в днешното четиво.

Принцип на работа

На практика термопомпите работят като хладилника ви, но в обратен режим. Тяхната задача е през зимата да пренесат топлината от студения въздух като го транспортират в жилището. За този трансфер те използват минимално количество електроенергия, което реално ги прави в пъти по-икономични от всеки друг електроуред.

Сред най-популярните у нас термопомпи са тези, които използват като основен енергиен източник въздуха. Именно затова много потребители ги сравняват с климатиците, тъй като те са почти идентични като структура. Състоят се от външно и вътрешно тяло, посредством които се осигурява топлообмена от околната среда към жилището.

Характерните качества се отнасят до:

  • Високата им ефективност;
  • Изключително икономичен режим на работа;
  • Функционалност – могат да се използват за отопляване, охлаждане както и подгряване на вода;
  • Работят дори при много ниски температури;
  • Могат да се контролират дистанционно с помощта на мобилно приложение от телефона ви.

На фона на многообразието от уреди, които се предлагат в търговската мрежа е важно да подчертаем, че термопомпите с основание се налагат предвид факта, че са не само икономични, но и са едни от най-екологичните уреди за отопляване. Поради това, че използват възобновяеми енергийни източници те не генерират вредни емисии, които да са пагубни за природата и околния въздух.

Видове

отоплениеСъобразно използвания енергиен ресурс се класифицират на:

  • Аеротермални. Основен източник на топлинната енергия е околния въздух. Модела е сред най-широкоразпространените на пазара;
  • Геотермални. В случая се използва като източник топлината, която се добива от земните недра. За да функционира напълно ефективно този тип уред е необходимо да се извършат съответните проучвания;
  • Хидротермални. Използва се постоянната температура на естествени водоизточници като реки, подпочвени води и други. В случая отново е необходим анализ, който да потвърди, че именно този тип уреди биха били оптимално ефективни спрямо спецификата на имота и използвания уред.

За да извлечете максимума от употребата им задължително се консултирайте със специалисти, които са максимално запознати с работата на тези високотехнологични уреди.