Видове и приложение на микрометрите

Микрометър IDF механичен

Операторите, които ежедневно извършват какви ли не ремонтни и монтажни дейности безспорно има защо да прилагат в соята работа различни измервателни уреди. За по-голяма точност, прецизност и качествен краен резултат определено се налага да се намери оптималния вариант за повече гъвкавост и оптимално организиране на процесите спрямо тяхното естество. Днес ще ви представим едни уникални измервателни устройства, които вероятно има и във вашия дом. Тяхната роля е да измерят със свръх висока точност до хилядна от милиметъра. Приложими са в различни области и определено са сред предпочитаните уреди, когато се търси максимална коректност в измерването. Това са микрометрите, за които няма как да не сте чували, намиращи приложение дори в домашните ремонти и занимания, когато  е нужно измерване на миниатюрни части и елементи.

Видове микрометри

Това, че става въпрос за един измервателен уред не означава, че се ограничаваме до тук. Видовото многообразие при уредите, известни като микрометри се дължи на факта, че те могат да бъдат както ръчни така и електронни. Все пак се търси оптимална точност при извършваните измервания. Няма спор, че по-ефективни са електронните, тъй като при тях има подобрено калибриране, а освен това работата с такъв микрометър се отчита като едно от най-лесните.

А производителите на микрометри са се постарали да предложат на потребителите богат избор от модели, които да бъдат приложими според обхвата на приложението им. Измерването както на миниатюрни така и на по-големи детайли изисква подходящ уред, който да се държи адекватно и да предостави с перфектна точност съответната търсена величина. А видовото многообразие при микрометрите не се класифицира единствено спрямо това дали са механични или електронни. Ето какви варианти се използват в зависимост от спецификата на измерваните елементи:

  • Гладки микрометри

Често приложими в машиностроенето. Измерват външни размери на гладки детайли, които е необходимо да бъдат подменени. Елементарно устроен – скоба, скоби за измервателната част както и стебло. Гладките микрометри имат малък циферблат, на който де виждат показанията на измерваната част или детайл;

  • Микрометри за измерване на тел

Предназначени са за измерване на кабели, различни видове проводници и мини топки. Подходящ е този уред за измерване на по-сложни детайли, а точните резултати се дължат на това, че устройството има три заострени опорни точки, на които се поставя измерваната част;Микрометър Fervi дигитален

  • Призматичен микрометър

Още един вид измервателен уред от колекцията микрометри, които се ползват при измерване на дебелина, ширина на разнообразни тънки инструменти като ножове и други;

  • Микрометър за резба

Това е вид прецизен уред, който е в състояние да измери всякакви видове резби и каналите в тях;

  • За измерване на плоски листове

Този тип микрометри са в състояние да извършат измерване на всякакви видове плоски елементи;

  • Универсални микрометри

Такива има почти във всяка домашна работилница. Устройствата са известни като универсални, тъй като са в състояние да измерят почти всякакви видове елементи. Те могат да бъдат механични или електронни в зависимост от това колко сте готови да инвестирате в подобен уред.

Начини на измерване

Измерването с микрометър може да се извърши по два основни начина. Преди да приложите който и да било от тях обаче е необходимо да извършите съответните настройки. Подготовката на измервателния уред е абсолютно задължителна, тъй като само така можете да предотвратите грешни показания. Всеки уред си има инструкции за калибриране, които е нежно да спазите преди да стартирате някои от методите на измерване:

  • Относителен метод

Измерва различни граници и обекти, които за в близост до измерваната част;

  • Абсолютен метод

За да бъде измерен обекта то е необходимо микрометъра да бъде в контакт с него. А самото фиксиране се извършва с помощта на специални скоби.

Богато разнообразие от микрометри можете да откриете в каталога на онлайн магазин Ташев галвинг.