култиватор

Култиваторите като основен инвентар за качествена обработка на почвата

07.04.2021 pomDrnetpo 0

Обработките, които задължително се спазват при прилагане на добри земеделски практики включват не една задача. Култивирането е сред главните и приоритетни такива, на които земеделските […]

хранителни продукти

Загора Груп БГ – избора на търговците за коректна дистрибуция на бързооборотни стоки

14.04.2020 pomDrnetpo 0

Под термина бързооборотни стоки се включват абсолютно всички хранителни продукти, които се консумират реално то всяко домакинство. Това са пакетирани макаронени изделия, замразени и пресни […]