Полезна информация за собствениците и притежателите на авторско право

интелектуана собственост

През последните години все по-често се повдига в медийното пространство темата за авторските права. Но какво всъщност означава „Авторско право“ и защо е препоръчително притежателите на такива да защитят правно собствеността си върху интелектуалния труд? Изключително популярна на фона на съвременния живот е да се разискват такива права и в даден момент при потенциално нарушение да се вземат под внимание услугите, които опитни правни експерти предоставят в името на това да опазят финансовия и интелектуален интерес върху определената собственост. Тук https://ipconsulting.bg/services/avtorsko-pravo/ можете да се възползвате от юридически и консултантски услуги, които се отнасят до темата, касаеща правото ви на собственост върху дадена творба, продукт, стока или друго.

Видове авторски права

Под термина е включват няколко основни вида авторски права, които дават на собственика изрични правомощия да се възползва от труда си както намери за добре с цел популяризиране или извличане на финансова изгода. При създаването на оригинално, уникално произведение, което може да бъде използвано в различни индустрии като реклама, филмово и театрално изкуство, литература и други то придаването на материална форма на труда е повече от необходимо с цел да се защити правото на твореца да си гарантира авторски права, които му предоставят редица правомощия.

Авторските права могат да бъдат:

 • Звукозаписни композиции;
 • Онлайн клипове;
 • Филми;
 • Визуални произведения като картини, графики;
 • Софтуер;
 • Различни писмени творби;
 • Други театрални и драматични произведения.

За да бъдете напълно сигурни в коя категория попада вашия труд е приоритетно да се вземат под внимание някои особености. За целта професионалните адвокатски услуги могат да се окажат решаващи за това да се подсигурят наистина ефективни, сигурни, удобни и благоприятни условия за оптимална защита на труда ви.

Как се използва произведение, върху което има регистрирано авторско право?

авторско правоСъс сигурност много хора не знаят, но ако искате да използвате дадено музикално произведение като фон на танц то задължително трябва да се свържете със собственика за да ви бъде разрешено такова действие. Лицата, които могат да притежават такава интелектуална собственост не е задължително да са автори на произведението, а просто да имат конкретно право върху труда и да го разпространяват с комерсиална цел или друг приемлив начин.

Възможностите като клиент да използвате произведение, върху което има учредени такива правомощия са следните:

 • Като си заплатите съответната тарифа за еднократно или за определен период от време възможността да използвате конкретния труд;
 • Да имате изричното разрешение от автора съобразно критериите му за използване и прилагане с оглед популяризиране на името му или друго;
 • Използване без необходимост от заплащане.

Основната цел на това да сте информирани като желаещ да използва даден интелектуален труд е да не нарушите нечия интелектуална собственост, тъй като често подобни случаи са обект на наказателно преследване и солени глоби. Обикновено при организиране на различни събития се изисква да бъдат предоставени съответните разрешения, които доказват правото ви да използвате нечии труд.

Кога възниква причина за наказателно преследване?

Авторските права са защитени по закон и в случай, че сте собственик на такова и установите подобно нарушение то имате право да потърсите наказателна отговорност. За да е съобразена с всички процедури определено имате нужда от професионални услуги на опитни адвокати, които са напълно наясно със спецификата на казусите и могат да ви гарантират наистина отлични условия за защита и извличане на максимални дивиденти.

Обект на преследване и защита на авторски права има при:

 • Копиране на снимки или други реклами и разпространение с комерсиална цел;
 • Не са спазени изискванията на автора на творбата;
 • Разпространява се авторско право на различни събития без нужното разрешение;
 • Получените такси от автора на съдържанието не отговарят на договорените и други.

Ролята на юриста е да защити правата на автора или притежателя на интелектуалната собственост като приложи съответните законови мерки.